Skip Ribbon Commands
جست زدن به محتواي اصلي
home home home info ورود به سيستم
​​​
طرحهاي شاخص انجام شده و يا در دست انجام در گروه اقتصاد

ردیف

عنوان طرح

کارفرما

تاریخ اختتام

1

بررسي تورم بر كسري بودجه در ايران

جهاد دانشگاهي

1381

2

بررسي كشش قيمتي  وقفه‌هاي مالياتي به تفكيك منابع درآمدي در ايران

وزارت امور اقتصاد و دارايي

1383

3

ارائه راهكارهاي توسعه SME‌هاي مدرن در كشور

سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان

1383

4

ماليات بر تجارت الكترونيكي : مقدمه اي بر تدوين قانون ماليات بر تجارت الكترنيكي در ايران

وزارت امور اقتصاد و دارايي

1384

5

توسعه بازار مالي و رشد اقتصادي : با تاكيد بر ايران

سازمان بورس  اوراق بهادار تهران

1385

6

مطالعات امكان‌سنجي طرح‌هاي صنعتي (21 عنوان طرح )

سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي

1386

7

بررسي تاثير وام‌هاي خرد بر اشتغال: مطالعه موردي ايران

موسسه كار و تامين اجتماعي

1388

8

طراحي نظام فني و اجرايي مناسب به منظور صدور خدمات فني و مهندسي مخابرات به کشورهاي منطقه و جهان

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

1388

9

بررسي اثر وام‌هاي خرد بر فقر (مطالعة موردي کميتة امداد امام خميني)

وزارت امور اقتصاد و دارايي

1388

10

بررسي و شناسايي مزيت‌هاي نسبي و فرصت‌هاي اشتغال و کارآفريني استان بوشهر و ارائه راهکارهاي عملياتي و تدوين 10 طرح تيپ شغلي

موسسه کار و تامين اجتماعي/ سازمان کار استان بوشهر

1388

11

مدل‌سازي منطقه روستايي نمونه با تأكيد بر اشتغال و كارآفريني استان بوشهر و ارائه راهكارهاي عملياتي

موسسه کار و تامين اجتماعي/ سازمان کار استان بوشهر

1388

12

بررسي تطبيقي ساختار و ساز و كار اجرايي نهادهاي حقوقي تنظيم مقررات در حوزه انحصارات(بانک، هواپيمايي، بيمه و راه‌آهن)

سازمان خصوصي‌سازي

1388

   

ردیف

عنوان طرح

کارفرما

تاریخ اختتام

13

طراحی نظام فنی و اجرایی مناسب به منظور صدور خدمات فنی، مهندسی مخابرات

مرکز تحقیقات مخابرات

1388

14

تدوين راهنماي مطالعات توجيه فني و اقتصادي پروژه‌هاي جاده اي و ريلي

پژوهشكده حمل و نقل

1389

15

بررسي وضعيت موجود شركت‌هاي كوچك و متوسط مبتني بر  فناوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونيکي و ارائه راهكارهاي مناسب براي حمايت و پشتيباني دولت

سازمان همياري  اشتغال دانش آموختگان

1389

16

بررسي و ارائه راهکارهاي کاهش حمل و نقل مضاعف در کشور

پژوهشکده حمل و نقل

1389

17

بررسي تطبيقي نحوه خصوصي­سازي شرکت‌هاي پست و ارائه مدل اجرايي در کشور

سازمان خصوصي سازي

1390

18

بررسی و تدوین مقررات برای انحصارزدایی در کلیه بخش‌ها و ارائه راهکارهای لازم

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

1390

19

ارائه راهکار جهت تسهیل رقابت و اجتناب از اقدامات ضدرقابتی و جلوگیری از شکل‌گیری وضعیت اقتصادی مسلط

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

1390

20

ارائه راهکارهای مقرراتی تضمین و تداوم خدمات الزامی ICT (USO)

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

1390

21

تهیه و انتشار شاخص‌های فنی و اقتصادی ICT (ICT Bulletin)

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

1390

22

بررسی بهترین شیوه واگذاری شرکت‌های برق منطقه‌ای (بخش توزیع و انتقال) به بخش خصوصی

شرکت برق منطقه‌ای خراسان

1390

23

آسیب‌شناسی عملکرد شورای رقابت در پیشبرد قانون و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

1390

گروه پژوهشی اقتصاد طرح های پژوهشی